J. C. Jacobsens arkiv

1877-01-31

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Ploug

Dokumentindhold

Om et bidrag på 50 kroner til et monument på Christian Winthers grav. Christian Winther døde i Paris i 30/12 1876.

Transskription

Herr Redacteur Ploug
Idet jeg hermed sender et Bidrag af 50 Kroner til Chr Winthers Begravelse i Danmark, skulde jeg tilføie, at jeg er rede til et yderligere Bidrag, dersom dette skulde behøves til Begravelsen og til et passende Monument paa Graven, hvorimod jeg ikke kunde bifalde og altsaa ikke bidrage til et Monument paa noget andet Sted.

Venskabeligst 
J. C. Jacobsen

Carlsberg 
31/1 77

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Kongelige Bibliotek, NBD 3 rk
Filantropi, mæcenvirksomhed