J. C. Jacobsens arkiv

1866-12-24

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Theodor Lind

Dokumentindhold

Julebrev til J. C. Jacobsens ven Th. Lind

Transskription

Kjære Ven!
Da jeg veed hvor stor Priis De sætter paa vort Fædrelands Skove, har jeg troet at medfølgende naturtroe Billeder af disse vække behagelige Erindringer hos Dem. I dette Haab beder jeg Dem ikke at forsmaae denne Ubetydelighed, hvori jeg beder Dem see et Tegn paa min Erkjendtlighed for Deres prøvede Venskab, der udgjør en Væsenlig Deel af mit Livs Lykke.
Deres stedse hengivne
J. C. Jacobsen
Juleaften 1866.
Herr Boghandler Th. Lind

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Kongelige Bibliotek
Venskab