J. C. Jacobsens arkiv

1880-08-11

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om underskrift på 'testamentarisk disposition'

Transskription

Kjære Carl !
 
Det har været min Mening, hvori Advocat Klubien, som Du vil se, er enig med mig, at det vil være mest passende og sømmeligt, selv om det ikke skulde være nødvendigt, at din Moder og Du paategner Eders Bifald paa den Testamenta-riske Disposition om Carlsberg-Fondets Ret til at overtage Gl Carlsberg efter min Død.
Jeg sender Dig derefter dette Document, for at Du kan gjøre dig nøie bekjendt med dets Indhold, hvorefter din Moder ligeledes skal have Tid til at gjennemgaae det.
 
Din 
Jacobsen
 
11/8 - 80

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
FA 2-016-00022, F 6
Carlsberg, Carlsbergfondet, Testamente