J. C. Jacobsens arkiv

1882-01-01

Dokumentindhold

Nytårsønsker.

Transskription

Kjære Capitain Jacobsen !
 
Som sædvanlig maa jeg atter i Aar have Lov til at ønske Dem et godt og velsignet Aar, og takke Dem for Deres Venskab i det gamle Aar!Oftere end nogensinde har De i det forløbne Aar været i mine Tanker, og inderligere end nogensinde har jeg ønsket Dem et lyst og velsignet Aar.

Lyst til at udføre alle Deres Ideer og Planer, velsignet, idet alle Disonanser maa opløses i Harmoni.
 
Deres hengivne 
Johanne Luise Heiberg
 
d: 1 Januar1882.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Mæcenvirksomhed, venskab