J. C. Jacobsens arkiv

1884-05-31

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen returnerer kladden til en af Emil Chr. Hansens artikler med bemærkninger.

Transskription

31/5 1884
 
 
Herr Dr Hansen
 
Idet jeg hermed tilbagesender Deres Kladde med mine Bemærkninger, maa jeg hvad Oversættelsen angaaer bemærke, at den maa foretages af en Bryggerikyndig, da den ellers bliver uforstaaelig for Fagmænd x). De gjør derfor sikkert rettest i at sende Manuscriptet paa dansk til Fasbender, som har Medarbeidere der oversætte de danske "Meddelelser" meget godt og i hvert Fald læseligt for tydske Bryggere. Tidligere var det, saavidt jeg ved, Dr Likey som nu er ved Bryggeriet i Klippan i Sverrig som oversætte for Fasbender. Maaskee han gjør det endnu
 
Deres hengivne
J. C. Jacobsen
 
x) Ordet "Holdbarhed" maa ombyttes med et andet Udtryk i den danske Text

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
FA 19-007-00004
Bryggeriteknologi