J. C. Jacobsens arkiv

1886-05-19

Afsender

Ludvig Müller

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

numismatikeren og arkæologen Carl Ludvig Müller skriver til Carl Jacobsen om en kommende auktion i Paris.
Scanning afventes

Transskription

Vestervoldgade 109. 19 Mai 1896

Indlagt sender jeg Dem en Liste paa de Numre jeg ønsker at erhverve til vor Samling.
Det er kun et Beløb af omtr. 1000 Francs jeg mener at burde anvende….. er bemærket paa Listen.
Priserne maa gerne overskrides lidt.
Dersom De skulde faa Lyst til no. 56, falder naturligvis min Commission bort. Den Pris jeg har sat for den, er formodentlig alt for lav. Da Gruppen ikke er afbildet i Catalogen, kan jeg egentlig ikke dømme om den.
Da jeg formoder, at De vil gaae til Feuardent (Place Louvre no. 4) faar jeg indlagt et Kort til Ham. Han veed, at Rayets Marmorhoved er kiøbt til Dem: Det vil være det bedste at overgive ham min Commission for den … hvis De ikke vil være tilstede paa Auktionen
Deres forbundne og hengivne 
L Müller

Hr. Carl Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
CA 000002607/000000296