J. C. Jacobsens arkiv

1912-11-11

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Frederik Poulsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen takker Frederik Poulsen for tilsendelsen af 'Der Orient und die frühgriechische Kunst'.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
NCG arkiv
Kunst, Nærorienten