J. C. Jacobsens arkiv

1866-12-03

Dokumentindhold

Ansøgning om byggetilladelse.

Transskription


 
 
I et af de Værelser, som jeg med Bygningsinspectionens Tilladelse lader indrette i den af Grundmuur ombyggede Lagerbygning paa Carlsberg ønsker jeg anbringe et lille Aflukke til en Alkove, hvilket jeg ønsker at udføre med et høvlet og malet Træskillerum. Uagtet dette Skillerums Lidenhed, anseer jeg det dog for tvivlsomt om det efter Bygningsloven kan udføres uden særlig Approbation, hvorom jeg derfor hermed tillader mig at andrage. –
Ærbødigst J. C. Jacobsen
 
Carlsberg d 3 Decbr 1866.
 
 
Tilladt i Henhold til Byg…. Erklæring, 12 Dcbr 1866H. C. H. Wolf
 
Til Bygningscommissionen for Frederiksberg

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CA 0000031959/0000007643
Industriel arkæologi, bryggeriteknologi, bryggeriindretning, Carlsberg