J. C. Jacobsens arkiv

1866-06-27

Dokumentindhold

Ansøgning om byggetilladelse.

Transskription


 
Foruden de tidligere anmeldte Bygningsforetagender agter jeg at foretage en Forandring med Røgledningen fra begge mine Damp Kjedler, saaledes at Røgen kan føres derfra til Bryggeriets Hovedskorsten gjennem det paa hoslagte Tegning viste horisontale Rør A hvilende paa Muur og Jernconstruktioner, og derfra videre gjennem det underjordiske Rør B, hvilket hermed anmeldes.
Dette Arbeide agtes paabegyndt strax.
 
Carlsberg d 27 Juni 1866.
 
J. C. Jacobsen
Brygger
 
Til Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
000031959/00007643 ser. 3 æske 2.
Industriel arkæologi, bryggeriteknologi, bryggeriindretning, Carlsberg