J. C. Jacobsens arkiv

1870-02-11

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om brug af små miner til at bortsprænge frossen jord i forbindelse med byggeriet af Mellembryggeriet. Om eksport af øl til England og det kolde vejr i Danmark.

Transskription

Kjære Carl!
 
Jeg vilde have skrevet til Dig idag, men jeg har ikke havt Tid. Dog maa jeg sende Dig Vexelen til at betale Humlen med.- Da Du har saa gode Forbindelser med "Banken" kan Du let faa det solgt.- Med hvilket Skib afsendes Humlen? Dersom det ikke er her for seent, maa Du gjerne lade den assurere.-
Jeg har faaet en ny Ordre fra Theilmann paa - 75 Tdr Øl!. Det gaar godt fremad. Desværre har jeg ikke mere end 15 Tdr af Øl fra forrige Vinter og det nye engelske Øl fra i Aar er altfor ungt.- Jeg sender ham derfor - at sige, naar Søen bliver aaben - et Par Tønder af mit sædvanlige baierske Øl til Prøve

Det er 2 Maaneder gl. deilig klart og velsmagende, men vistnok ikke bittert nok for Englænderne og ikke spiritueust nok.- Imidlertid er det et Forsøg værd. Da jeg kan sælge det for 1£ st pr Tønde og da Tolden ikke kan blive mere end 8 d.- er det muligt at den billige Priis kan friste Folk til at smage det.-
Vi have vedvarende stærk Frost, c -8 R (=-10 C) men heldigvis ikke forbundet med Storm som for nogle Dage siden. Da var Kulden næsten ikke til at udholde.- Denne Frost truer med at standse Jordarbeidet. Jeg lader derfor med Hesbergs hjelp gjøre Forsøg paa at sprænge den frosne Jordskorpe ved smaa Miner at et Par Pund Krudt. Paa den Maade kan det gaa, men det bliver maaske for dyrt.

Idag maa Du nøies med dette. Alt vel herhjemme. Lev vel!
Din Jacobsen
 
d 11/2-70
 
Lind har forskrevet Bogen til Brown. Fik Du tegnet Skizze af Frictionsskiven hos Allsop ?

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Uden FA-nummer, æske F 13,1
Mellembryggeriet, eksport