J. C. Jacobsens arkiv

1886-06-24

Ophavsmand/nøgleperson

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Regnskabsnotater vedrørende Frederiksborg Slot med opgørelse af kassebeholdningen 24/6 1886.
Afventer transskription.

Fakta

PDF
Regnskabsbog
Dansk
København
Carlsberg arkiv. FA 2-009-00040, kasse F 4
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed