J. C. Jacobsens arkiv

1869-03-xx

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Del af brev om bl.a. analyser af prøver af Ale fra Bass og om et par afhandlinger som J. C. Jacobsen skriver på.

Transskription

Holm - den nye Assistent paa Carlsberg - har analyseret nogle af Ale Prøverne fra Bass, men da det er første Gang, han foretager denne Slags Analyser, vil han ikke indestaae for at de ere ganske paalidelige. De skulde derfor gjentages, saasnart Kogsbølle har Tid til at deltage deri.-Jeg vil dog meddele Resultaterne.

Strong Ale oprindelig Extractgehalt 29-30 % Extractindhold efter Kogning 13 %  

Pale Ale oprindelig 17-18%efter Kogning af Øllet 7,4 % 

Export Ale oprindelig 15-16 %efter kogning 6,6 % 

Mild Ale No 4 oprindelig 19,4efter Kogning 9,4 %
__________________
 Jeg kan ikke troe, at pale Ale er stærkere end Export Ale og formoder, at der har fundet en Forvexling Sted. - Men i det Hele er det paafaldende, at disse 2 Sorter vise saa stor en Extractmængde i Øllet. Dette kan neppe være rigtigt, thi herefter skulde de være omtrent

ligesaa substantiøse og ikke synderlig mere spiritueuse end baiersk Øl, hvilket ikke stemmer med Smagen og med den berusende Virkning.-
_____________________
 Jeg har nu faaet en ny Kollega som Directeur i Brandforsikkringen, en Procurator Berggren, som har lovet at bidrage sit til at faae Organisationsspørgsmålene bragte til Afgjørelse før Åaasken, hvilket jeg foreløbig bebudede i Generalforsamlingen i Aftes.- Jeg haaber, at det skal lade sig gjøre, men det vil tage en ikke ringe Deel af min Tid.- Jeg har nu skrevet mit Foredrag om Byg, som skal trykkes, og da jeg er kommen i Gang med at skrive Afhandlingen, har jeg begyndt paa een endnu til Industriforeningens Maanedskrift: Om brandfrie Bygninger med Anvendelse af Jernbjelker og murede Lofter, som jeg sysler med i de ledige Aftentimer.-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Uden FA-nummer, æske F 13,1
Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi