J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 63

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1918 efter 1. maj Asta Møller Helge Jacobsen Del af brev Asta Møller beder HJ fortælle, om han har særlige ønsker til den antikke samling. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1918 mellem 18. og 23. april Frederik Poulsen Asta Møller Telegram med afslag på køb af Rodins Balzac, men accept af købet af to trærelieffer af Gauguin Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1918-01-21 Asta Møller Helge Jacobsen Om manden med den brækkede næse og et 4 meter langt Tahitibillede af Gauguin Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1918-02-16 Asta Møller Helge Jacobsen Asta Møller afventer HJ's nærmere instrukser vedrørende de to Rodin portrætter. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1918-02-16 Asta Møller Helge Jacobsen Asta Møller tilbyder i dette brev bl.a. Rodins 'Balzac'. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1918-02-16 Helge Jacobsen Asta Møller HJ meddeler, at der ikke er penge til (og interesse for) i Ny Carlsbergfondet at købe værker af Gauguin. Han beder do... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1918-02-20 Frederik Poulsen Asta Møller FP sender betalingen for de to udgaver af Rodin's "L'homme au nez cassé". Han spørger, om de kan afsendes eller må bl... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1918-03-12 Asta Møller Frederik Poulsen Asta Møller skriver, at det kan blive nødvendigt at deponere de to Rodin buster i længere tid, da forbindelsen mellem... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1918-03-15 Frederik Poulsen Asta Møller FP meddeler Asta Møller, at NCF ikke er interesseret i at købe nogle bronceafstøbninger af skulpturer af Rodin. Afstø... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1918-03-17 Asta Møller Helge Jacobsen Asta Møller tilbyder HJ adskillige værker af Gauguin Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1918-03-27 Frederik Poulsen Ny Carlsbergfondet FP anbefaler, at L.G. Henriksen får lønforhøjelse; samtidig forsømmer ikke lejligheden til at klage over sin egen løn... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1918-03-31 Thorkild Henningsen Helge Jacobsen Telegram Carl Jacobsens Brevarkiv
1918-4 Asta Møller Helge Jacobsen Astra Møller skriver et postkort (på fransk) at hun har fundet endnu en buste af Rodin forestillende Balzac Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1918-04-03 Thorkild Henningsen Helge Jacobsen Telegram Carl Jacobsens Brevarkiv
1918-04-04 Frederik Poulsen Helge Jacobsen Afventer transskription Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1918-04-05 Helge Jacobsen Thorkild Henningsen HJ skriver til Thorkild Henningsen i Paris, at han nødig vil købe to Gauguin-billeder uden først at have set fotograf... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1918-04-13 Asta Møller Helge Jacobsen Asta Møller fortæller, at der i Frankrig er bekymring for al den franske kunst der købes i Norden. Man frygter at Dan... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1918-04-13 Asta Møller Helge Jacobsen brev#2 af denne dato. Brevet er stilet til Direktionen for Glyptoteket. Asta Møller fortæller, at hun foreløbig for e... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1918-04-19 Asta Møller Helge Jacobsen telegram om busten af Balzac. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1918-04-24 Frederik Poulsen Asta Møller Frederik Poulsen sender betaling for de to trærelieffer af Gauguin. Han beder Asta Møller deponere reliefferne i en b... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv