J. C. Jacobsens arkiv

Øvrige dokumenter
Carl Jacobsen

Søgeresultater: 20

Grid List

1859, 1860

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens rejsedagbog fra rejsen med lærer K. Schow i 1859 og rejserne til Sverige og Sønderjylland i 1860. Bogen …

1862-03-08

Carl Jacobsen

1. del af dagbogen fra rejsen til Italien sammen med J. C. Jacobsen

1868 2. halvår

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens bryggerinotater fra Youngers bryggeri i Edinburgh. Noterne fylder 8 sider og er skrevet på fransk. Afven…

1868 2. halvår

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens notater vedrørende vandanalyser fra Bass and Alsopp's bryggerier skrevet på engelsk. Afventer transskrip…

1868-10-15

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens noter vedr. 'Extractmængde'. Afventer transskription

1869

Carl Jacobsen

Tværsnit gennem Mellembryggeriet med Carl Jacobsens påtegninger. Afventer scanning.

1869

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens bryggerinotater fra England. Brygning i Burton. 16 sider. Afventer transskription

1869 januar

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens bryggerinotater fra Youngers bryggeri optegnet i vinteren 1868-1869 på opfordring af J. C. Jacobsen (jfr…

1869

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens bryggerinotater fra Burton. Afventer transskription

1887 april

Carl Jacobsen, Laura Jacobsen

Liste over de telegrammer der blev sendt fra Rom med beskrivelse af indholdet. Med Carl Jacobsens påtegning.

1887-04-30 og følgende dage

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens dagbogsnotater om J. C. Jacobsens død i Rom og fra rejsen tilbage til København

1887 før 30. april

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens notater fra rejsen til Italien og Grækenland før 30/4.

1896 ca

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens optegnelser om sin farfar Christen Jacobsen. Formodentlig til Martin Nyrops jubilæumsbog om Ny Carlsberg…

1896-03-02

Carl Jacobsen

Notater til bogen Ny Carlsberg. Et Jubilæumsskrift (1896)

1902-01-20

Carl Jacobsen, Ottilia Jacobsen

Carl og Ottilia Jacobsens gavebrev vedrørende Ny Carlsbergfondet. "Publiceret i Aktstykker vedrørende Carlsbergfondet m…

1902-01-20

Carl Jacobsen, Ottilia Jacobsen

Carl og Ottilia Jacobsen overdrager bryggeriet Ny Carlsberg til Carlsbergfondet.

1903 efter 20. juli

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens liste over monumenter rejst til minde om Ottilia Jacobsen

1907

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens liste over monumenter af betydning for Danmark bekostet af både Gamle- og Ny Carlsberg

1911-04-28

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens notater om Laura Jacobsens sidste tid

1913

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens notesbog fra rejsen til St. Petersborg og Moskva i 1913.