J. C. Jacobsens arkiv

Jens Brask

- 1898

Jens Brask var gift med Nanna Rygaard.

Fakta

- 1898

Prokurator

Dansk