J. C. Jacobsens arkiv

1887-03-25

Afsender

Ottilia Jacobsen

Modtager

Laura Jacobsen

Dokumentindhold

Ottilia Jacobsen skriver om sine oplevelser i Athen bl.a. middagsselskabet hos kong Georg I.

Transskription

Fredag Morgen
 
Kjære Svigermoder,
Tak for dit rare brev, som vi begge var glade ved at modtage. Jeg antager at Carl har allerede i sit Brev til Papa har takket for hans brev. Jeg har havt flere breve hjemmefra, alle indeholdende gode, beroligende efterretninger om børnene.- Her har vi været i megen activitet, Carl synes ikke at nogen dag bor endes uden at vi har været paa Acropolis, saa der er vi i reglen noget af dagen. Der er den deilige udsigt mod Salamis ved den ene side, og Hymettus mod .. Pentelicon, og den hellige vei til Eleusis med de deilige takkede toppe som ligge saa klart mod luften saa man føle luften bag ved dem igjen.

I mit sidste brev som jeg antage Berta faaer idag, omtalte jeg vistnok at Srikonpis havde været saa venlig at stille en kanonbaad til vor disposition og paa mandag, fra morgenstunden tænker vi paa afreise, begyndende med Sunion, Aegina, Epidaurus.
Vi har faaet lov til at beholde baaden saa længe vi vil, saa bedre kan det ikke være. I det hele taget er kongen og regjeringen saa forekommende imod expeditionen som tænkes kan. Consulen vilde have rejst til Paris med sin syge moder, men Georg havde bedet om, han vilde opsætte rejsen indtil mandag for at være os til nytte.- Herrene gjorde visit ved hove i mandags, og du kan tænke at det derved vakte almindelig forbavselse da der kom indbydelse til middag ogsaa til mig uværdige - Jeg maatte strax lægge visit kort for alle hofdamer, og

anmode om audiens hos Dronningen som jeg ikke behøvede endda at mode anderledes, end kun den form at have bedet derom.  Der slap jeg nemt.- Igaar gjorde alle hofdamerne gjenvisit his mig, men heldigvis var vi paa Acropolis. Vi vare der saa iaftes allesammen, og alt hvad der var hiint i Aandernes rige var med. Carl havde en meget berømt Archaeologe til bords, Dr Muller havde Schliemann Prof Holm den lille søde Princesse, og jeg havde den unge Prinds Andreas. Man bliver tilsagt pladsen ved bordet inden middagen og gaaer alene ind, ikke som ellers at man tages til bords. Der var deilig taffel musik, og bordet var meget festlig med masser af forgyldte Kandelabre og ægte kinesiske blomstervaser.- Man hørte alle sprog. Med Prindsen talte jeg Engelsk, med min sidemand, Fransk ligeoverfor

mig talte Carl Tydsk. Græsk talte cavallerne inbyrdes - Dronningen saa deilig ud. Vi samledes alle i et værelse mellem Spisestuen og Salonen, og jeg blev som eneste dame stillede først i rækken. Saa præcise kl 7 kom de kgl. og Dronningen kom hen og gav mig haanden, og sagde velkommen, men ellers ingen ... midddag.- Efter bordet var vi i salonen, og Dronningen talte med os alle sammen, og lod alle forestille for sig. Kongen synes Carl rigtig godt om. Han talte længe med ham, men han siger idag, at han har sagt M .. og Mdme Votre Majesté, fordi han begyndte med Mdme, og saa huskede pludselig paa at det var galt. Enfin vi ere jo kun lidet vant til den slags former, og de veed jo nok at det ikke er af ond villie - Kongen kom ogsaa hen og talte til mig og kl 9 var det hele forbi.- Jeg synes det var saa pænt at bede mig med og da jeg fik bud

igaar om toilettet, og blev tilsagt i høihalset kjole, blev jeg høist ulykkelig, da jeg kun tog mit  ....skaarne floiels liv med - Da jeg kom iaftes gjorde jeg undskyldning til hofdamen, og sagde jeg var ikke saadan belavet paa flere toiletter, saa svarede hun saa pænt. Det er rigtig godt som det er, men der blev befalet La grande maitresse at tilsige dem høihalset for ifald de ikke havde andet med, at det ikke skulde genere Dem.- Dr Lange maatte leie en sort kjole, og da han er temmelig tyk, kneb det og han var nok hos 15 skræddere, men tilsidst fandt han een. Dannebrogsordenen maatte han laane hos consulen, saa han betroede sent iaftes, han følte sig ganske underlig til mode, da han var

kun sig selv i andres klæder. Vi har kun glæde af vore rejsefæller Dr Müller har havt lidt ondt i det ene øie, men han har ellers været med allevegne, og er imod min forventning rigtig rar at være sammen med og fuldstændig gentleman. Idag spise han Carl og jeg hos Schliemans. Jeg har ikke set nogen med saa mange ordener som han har, det ligner en leietøis butik hans skjortebryst og vilde uden tvivl vække den lyst hos baby til rigtig at gramse i det fine stads- 
Ellers staaer alt godt til - det var vort kobberbryllupsdag igaar.
Hils min elskede darling grand papa - den gamle tøs til Sophie hvordan holder hun det ud ikke at blive drillet ? - Drikker hun stadig som en svamp ? Hils Berta, Pateurs og vær selv hilset fra dine unge.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Athens
Grand Hotel des Etrangers. Athènes
København
FA 2-021-00062
Akropolis, Athen, Georg 1., Grækenland