J. C. Jacobsens arkiv
J. C. Jacobsens arkiv. 
 
 Med denne database tilgængeliggøres et vigtigt primært kildemateriale til Carlsbergs tidlige historie i transskriberet og annoteret form. Hver enkelt kilde er scannet og vises som faksimile sammen med en transskribering d.v.s. en renskrivning af den ofte svært læselige håndskrift.
 
 Arkivet indeholder først og fremmest alle kendte breve og andre dokumenter fra J. C. Jacobsens egen hånd, i alt 759 stykker. Blandt de vigtigste er de 132 breve til sønnen Carl, de fleste skrevet mellem 1866 og 1870, da Carl var på uddannelsesophold forskellige steder i Europa, og J. C. Jacobsens egne rejsebreve til familien. Blandt brevene findes også J. C. Jacobsens korrespondancer med f.eks. Johanne Luise Heiberg, Holger Drachmann og Ferdinand Meldahl.
 De fleste breve er skrevet på dansk, men enkelte er skrevet på engelsk, tysk eller fransk. Især yndede J. C. og Carl Jacobsen at skrive lange breve om bryggeriforhold til hinanden på fransk. I de tilfælde hvor J. C. Jacobsen skriver på engelsk udskifter han sin nydelige gotiske håndskrift med en lige så nydelig latinsk. Brevene på fremmed sprog vil efterhånden blive oversat til dansk, ligesom der forberedes en engelsk udgave af hele arkivet.
 
 Udover breve findes et stort corpus af J. C. Jacobsens egenhændige noter og optegnelser bl.a. om bryggeriforhold og -teknik, først i Brolæggerstræde siden på Carlsberg, samt om indretningen af Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Udover J. C. Jacobsens egne optegnelser rummer arkivet også officielle dokumenter som f.eks. byggetilladelser, dåbsattester, huslejekontrakter o.s.v.
 
 De fleste dokumenter befinder sig i Carlsberg arkiv, men også dokumenter fra Rigsarkivet, Det Kongelige Bibliotek, Nationalmuseet, Videnskabernes Selskabs arkiv, Carlsbergfondets arkiv, Ny Carlsbergfondets arkiv, Frederiksborgmuseets arkiv og Ny Carlsberg Glyptoteks arkiv er medtaget.
 
 For at få en så god og ensartet kvalitet som muligt udskiftes scanningerne af de originale dokumenter løbende. I det hele taget er ’J. C. Jacobsens arkiv’ et levende og dynamisk arkiv, hvortil der hele tiden føjes nye dokumenter og oplysninger.
 
J. C. Jacobsens arkiv er en moderniseret og opdateret udgave af databasen ’J. C. Jacobsens Familiearkiv’/ The ’J. C. Jacobsen Family Archive’, der tidligere var publiceret på Carlsberg arkivs hjemmeside. 
Denne moderniserede udgave af databasen er blevet til på baggrund af de erfaringer, der siden 2015 er blevet gjort i Ny Carlsbergfondet med digitaliseringsinitiativet ’Carl Jacobsens Brevarkiv’, der indeholder Carl Jacobsens breve vedrørende Ny Carlsberg Glyptotek og Ny Carlsbergfondets historie.
Da disse to arkivdatabaser er nært beslægtede og tilsammen rummer kildematerialet til historien om flere af Carlsbergfamiliens medlemmer, omfatter en søgning i J. C. Jacobsens arkiv automatisk Carl Jacobsens brevarkiv (se også søgetips). 
På nuværende tidspunkt ligger der tilsammen 3416 dokumenter i de to databaser.