J. C. Jacobsens arkiv

1883-xx-xx

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen melder afbud til et møde på grund af voldsom hoste.

Transskription

Høivelbaarne
Herr Kammerherre Worsaae

Det gjør mig ondt, at maatte melde at min Læge idag har forbudt mig at gaae ud paa Grund af min haardnakkede Hoste og at jeg derfor ikke kan komme tilstede i det idag berammede Møde.

Med særdeles Høiagtelse
ærbødigst
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, fmj 15-1882-83
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, helbred, mæcenvirksomhed