J. C. Jacobsens arkiv

1883-01-13

Dokumentindhold

Om indlånsrente.

Transskription

Til Carlsbergfondets Direction
 
Da jeg har erfaret, at den ærede Direction venter et Svar fra mig paa Directionens Skrivelse af 22de December, undlader jeg ikke at meddele, at jeg har betragtet den deri omhandlede Sag som afgjort ved Directionens Resolution, ved hvilken jeg aldeles Intet havde at erindre, og at jeg derfor strax har givet Hr Bogholder Bang Instruction i Henhold til den nævnte Resolution om at beregne Indlaansrenten à 4 % p.A. af 20,000 Kroner i 3 Maaneder fra 25 Decbr 82 til 25 Marts 8(3) Til indtægt for Fondet
 
Med særdeles Høiagtelse

ærbødigst
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg 13 Januar 1883.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Carlsbergfondets arkiv
Carlsbergfondet, Mæcenvirksomhed, filantropi