J. C. Jacobsens arkiv

1871-02-24

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen takker nej til en invitation, da han ikke føler sig helt rask. Han håber dog, at Carl kan komme trods stort arbejdspres i det nye bryggeri.

Transskription

Kjære Fru Jerichau

Jeg kunde neppe komme mig af min Overraskelse, da jeg ved min Hjemkomst fra Byen fandt et Brev fra Dem, hvoraf jeg seer, at De er her, trods Vinterens Barskhed og trods de iisdækte Bælter og Sunde. Vi takke Dem Alle ret meget for Deres venlige Indbydelse til i morgen Aften, men hverken min Kone eller jeg selv befinde os saa vel, at vi kunne have den Glæde, at benytte den. Frøken Bertelsen er ogsaa forhindret deri, da hun er til en Bryllupsfest; derimod vil min Søn ikke opgive Haabet om at kunne komme, uagtet han hele denne Uge har været i anstrængt Arbeide Nat og Dag i hans nye Bryggeri, som netop er sat i Gang og det vil

først blive seent i morgen Aften at han kan blive færdig med sit Arbeide men han haaber, at det ikke vil blive taget ham ilde op, at han kommer som en Efternøler.
Med de hjerteligste Hilsener til Dem og Deres Mand fra os Alle

Deres hengivne
J. C. Jacobsen

d. 24 Febr 1871

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Bakkehussamlingen. Bakkehusets arkiv.
Ny Carlsberg