J. C. Jacobsens arkiv

1884-09-02

Dokumentindhold

Følgebrev til J. C. Jacobsens brev vedrørende hans bestilling af et portræt af Louis Pasteur.

Transskription

Hoslagte Brev af 1/9-84 angaaer et Hverv, som jeg har overdraget Mr Vallery-Radot, nemlig paa mine Vegne at bestille et Billede i Legemstørrelse af Mr L. Pasteur hvilket jeg ønsker skal blive i Mr og Madame Pasteurs Besiddelse, saalænge de leve, og efter begges Død skal det overgives til en offentlig Institution eller et Museum i Frakrig for at bevare Mindet om Pasteur i den franske Nations Erindring. Dersom jeg skulde døe, forinden dette Billede er udført og af mig er betalt, skal Beløbet udredes af mit Bo.

2/9-84

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Paris
Uden FA nummer
Louis Pasteur, Mæcenvirksomhed