J. C. Jacobsens arkiv

1876-08-22

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen fortæller, at der nu er fastsat en dato for indvielsen af Ørsted-monumentet.

Transskription

Carlsberg d 22de August 1876.

Kjære Frøken Ørsted.

Det har været mig en stor Glæde af Herr Lind at erfare, at der dog er Sandsynlighed for, at De vil kunne være tilstede ved Afsløringen af Deres Faders Monument af det har i den Anledning været mig magtpaaliggende saasnart som muligt at skaffe Dem Underretning om Dagen, da denne Afsløring kan finde Sted. Dette har imidlertid ikke hidtil været mig muligt, deels fordi Bronzestøberen ikke har kunnet angive bestemt til hvilken Dag han kunde være færdig, deels fordi det har været umuligt at erfare hvornaar Kongen kunde være tilstede.- Nu synes der, som temmelig afgjort at Kongen vil være i Viborg d 17 September til Indvielsen af Domkirken og at han efter nogle faa

Dages Forløb vil være her tilbage
Jeg haaber saaledes, at Monumentets Afsløring kan finde Sted omtrent d 23de eller 25de September til hvilken Tid jeg vil gjøre sikker Regning paa Alt vil være færdigt, saa at det kun beroer paa Kongens Bestemmelse efter Hjemkomsten hvilken dag der skal fastsættes.
Forinden Komiteen imidlertid taler med Kongen derom, vilde det være os kjært at erfare om de ovennævnte eller andre nærliggende Dage convenerer Dem for at vi, saavidt det er os muligt, kunne tage Hensyn til Deres Ønske.-
I Haab om at Deres Ophold i Jylland fremdeles har virket styrkende paa Deres Helbred, forbliver jeg 
Med sand Hengivenhed
Deres 
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
FA 02-008-00106, Kasse F3
J. A. Jerichau, Monumenter