J. C. Jacobsens arkiv

1844; 1851-1854

Ophavsmand/nøgleperson

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Regnskabsbog ført af J. C. Jacobsen for årene 1844-1874 vedrørende lagerkælderen (Hahns Bastion); udgifter til ny hovedbygning 1851-1854; liste over lagerfade 1846-1874; inventarium til det baierske bryggeri 1846-1848; 'Udgifter til det nye Etablissement ved Valdbye' 1846-1847. 

Fakta

PDF
Regnskabsbog
Dansk
København
CM 340
Carlsberg, Lagerkælder, bogholderi, kassebog, kassebøger, regnskabsbog, regnskabsbøger