J. C. Jacobsens arkiv

1876-03-24

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

E. Warming

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen takker for en afhandling og omtaler sit nye Hartnackke mikroskop

Transskription

Herr Dr. A. Warming
Jeg takker Dem ret meget for den interessante Afhandling, som De har været saa god sende mig. 
Den bekræfter næsten fuldstændigt de Forestillinger, som jeg havde dannet mig om Grunden til Kornets melede eller glasagtige Beskaffenhed.- Jeg tvivler ikke paa, at denne Afhandling kan blive til væsenlig Nytte for Hr Kjeldahls, hvem jeg har opfordret til at anstille lignende Undersøgelser for Byggets Vedkommende.Da jeg en stor Deel af Vinteren har været upasselig og endnu er sengeliggende, har jeg ikke havt Leilighed til at øve mig saameget i Brugen af det

nye, Hartnackke Mikroskop, som jeg havde ønsket og jeg kan derfor ikke endnu have nogen bestemt Mening om hvormeget det er bedre end Nachet's.
Det vil glæde mig meget, dersom De vil komme her ud og undersøge det, og Paasken vil ogsaa for mit Vedkommende være den heldigste Tid.
 
Deres forbundne
J. C. Jacobsen
 
24/3- 76

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
FA 2-008-00095
Mikroskop, sygdom