J. C. Jacobsens arkiv

1882-01-06

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Frederik Graae

Dokumentindhold

Følgebrev til redaktør Graae vedrørende en artikel om brandvæsenet. J. C. Jacobsen frabeder sig brugen af titlerne 'Dr' og 'Kapitain', men vil gerne tituleres 'Brygger' 

Transskription

Carlsberg 6te Januar 1882

Hr Redacteur Graae

Det Glæder mig, at De vil benytte mine Artikler om Kbhvns Brandvæsen og jeg har ikke noget at erindre imod, at der til mit Navn føies "Brygger" eller "Carlsberg" eller begge Dele. Derimod maa jeg frabede mig Tilføiningen af mine Titler som "Dr" og "Kapitain", hvilke jeg selv aldrig benytter.

Med særdeles Høiagtelse
Deres
J. C. Jacobsen 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek
Beskedenhed, brandvæsen, mæcenvirksomhed