J. C. Jacobsens arkiv

1871-04-01

Dokumentindhold

Om indsamlingen til Frankrig efter Den fransk-tyske krig 1870-71.

Transskription

Kjære Herr Adler!
Jeg er ganske enig i at vi ikke kunne anvende Noget af vor Indsamling til de Franske til Hjælp for vore Landsmænd, men jeg troer med Dem, at vi bør forsøge paa, idet vi erklærer Indsamlingen til de Franske sluttet, at tilveibringe en Indsamling til bedste for vore Landsmænd, hvori jeg gjerne vil deeltage, skjøndt jeg ikke gjør mig store Forventninger om den Sum vi kunne tilveiebringe.-
Foreløbig tegner jeg mig for 100 Rdlr.
Tak for Meddelelse om Diæterne.

Deres hengivne
J. C. Jacobsen

d 1/4-71

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Filantropi, mæcenvirksomhed, politik