J. C. Jacobsens arkiv

1883-09-15

Dokumentindhold

Invitation til at besøge Carlsberg. Underskrevet af J. C. Jacobsen.

Transskription

15 Sept 83
Carlsberg

Efter at hele Anlæget af Carlsberg nu i alt væsentligt er færdigt, vil det være mig særdeles kjært, idet jeg afslutter denne Virksomhed, at kunne forevise mit Værk for en Kreds af Venner, som have Interesse for Carlsberg og jeg tillader mig derfor at indbyde Dem til Tirsdag Den 25de Septbr. Kl. 2 for at tage Anlægget i Øjesyn og derefter at spise til Middag hos mig.

[herefter J. C. Jacobsens håndskrift]
 
Deres hengivne forbundne
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg 15 Septbr 1883
S. u.
Hr Etatsraad Meldahl
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Carlsberg, selskabsliv