J. C. Jacobsens arkiv

1877-09-11

Dokumentindhold

Johanne Luise Heiberg takker for to portrætter J. C. Jacobsen har sendt hende.

Transskription

Kjære Capitain Jacobsen!
 
De er rigtignok god imod mig! At skjænke mig saadanne to mærkelige Kunstværker!
Deres Billede finder jeg ganske fortrinligt, og i høi Grad lignende Originalen, paa samme Tid som det er et recent Kunstværk. Og nu det andet Kunstværk, et saadant, som jeg maaske er ene om at eie i Danmark.

Hvorledes skal jeg takke Dem for disse Gaver ? Vær vis paa, at jeg i høi Grad skjønner paa Deres Godhed, Deres Hengivenhed.
Jeg er i travl Virksomhed med at faa mit Huus paany i Orden efter Reisen, naar dette er skeet, haaber jeg, at det ikke skal vare længe, før jeg personlig kan takke Dem.
 
Deres hengivne
Johanne Luise Heiberg
 
d. 11 Sepb.
1877

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Mæcenvirksomhed, venskab