J. C. Jacobsens arkiv

1878-04-05

Ophavsmand/nøgleperson

Christian IX

Dokumentindhold

Christian IX's reskript om oprettelsen af et nationalhistorisk Museum paa Frederiksborg. Publiceret i "Aktstykker vedrørende Carlsbergfondet med tillæg 1-4"

Fakta

PDF
Reskript
Dansk
København