J. C. Jacobsens arkiv

1871-06-19

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Ubekendt

Dokumentindhold

Brev fra J. C. Jacobsen til en kollega angående et møde vedrørende Botanisk Have.

Transskription

Høistærede Herr Kollega.
Da jeg først modtog Deres ærede Skrivelse i Eftermiddag, har jeg ikke kunnet underrette Dem itide, at der intet Møde skulde afholdes idag. Jeg har heller ikke modtaget nogen Tilsigelse til de følgende Dage, men Etatsraad Hummel omtalte forleden Dag, at han tænkte paa at sammenkalde et Møde paa Onsdag Formiddag, men jeg tvivler paa at det skeer, da vi endnu ikke have faaet Forklaringerne af Planerne fra Trykkeriet, uden hvilke vi ikke kunne behandle Sagen.
 
Med sand Høiagtelse
 
Deres J. C. Jacobsen
 
d 19 Juni 1871.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek
Botanisk Have, mæcenvirksomhed