J. C. Jacobsens arkiv

1887-03-21

Afsender

Ottilia Jacobsen

Modtager

Agnes Bertelsen

Dokumentindhold

Brev fra Ottilia Jacobsen i Athen til Agnes Bertelsen i Rom. Brevet indeholder mange interessante og detaljerede oplysninger om opholdet i Athen.

Transskription

Hotel des Etrangers
Mandag 21. Athens
 
Kjæreste Bertha
Tak for dit Brev som du kan tro var velkommen. Brevet fra Thyre Westenholtz var for at takke for Brudegaven som blev sendt ud efter vor afreise. Idag modtog jeg et allerkjæriste billede af Erland og Vagn Sammen. Süsse er saa darling og baby sidde saa rank som en pind og er grulig lækker. Der var ingen brev fra selve reden, men i Hesberg's brev staaer der at alt er vel paa Hovedbygningen.
Fra Frøken ... havde jeg et rigtig rart, og beroligende brev i Lørdag hvor hun fortæller at Theo er flink i Skole, og at Bea jo ikke er med, derimod er de alle lidt ud at kjøre da det har været fuldstændig foraar i en otte dags tid - Idag i

Hesbergs brev skriver han om en grulig snestorm. Idag her har vi en saadan storm, saa det vilde betragtes som en rigtig alvorlig affaire hjemme at vove sig ud. I Eftermiddag skal De til Kongen. Slottet er 100 skridt fra Hotellet og vi kan sagtens kjøre ifald det var for slemt. Igaar Søndag var vi en rigtig morsom tur lidt udenfor Athen først til vogns og derefter til fods op paa Pentélicon, men desto værre var toppen i sky. Vi var lige et par hundrede skridt derfra men vare ogsaa helt i skyerne. Det var saa ærgeligt da man ellers netop kan have en meget viid udsigt til Marathon og Euboea mød øst Mt Parnasse, Acrocorinth og selv øerne i Archipelagos skulde man kunde see i klart Veir. Enfin man er

jo ikke herre over veiret og maa være glade at det ikke var værre. Jeg havde den glæde at jeg holdt bedre ud end Carl. Han kan rende lige ud bedre end jeg, men naar det gjælder om at stige, saa kniber det for ham. - Pentélicon siges at være den allerværste at stige, da der er meget smaa krat, og marmor smaa steen som rulle under fødderne paa een. Prof Holm saa jeg pludselig forsvinde nedad en skraaning ved de store Parthenons brud, ..... en plaid, intet andet. Jeg blev saa angst, for han er en ældre mand og falder mindre elastisk end en ung mand. Takket være en orange han havde i baglommen og som naturligviis gik qvas i lommen stødte han sig ikke lige bagpaa for marmor er skarpt og han kunde have skaaret sig heelt ind til skindet. Min sommer

kjole fik en vemmelig flænge saadan een som jeg har siddet og stoppet saa det knap kan sees. Vi begynde at lære lidt nygræsk. Okki er nei og nai er ja. Kyria er madame og kyrie er monsieur. Det er altid rart at vide lidt vand er néro, gade odos - Vi har naturligviis været paa det deilige Akropolis flere gange, sidste gang gjorde vi et godt studium af de ...Perikleiske statuer, fundet i nærheden af templet Erechteion ved nord siden - Der er en vidunderlig Udsigt fra toppen af Akropolis. I og for sig kan bjergene som saadant ikke siges at være saa smukke men luften og horizonten bag ved dem er i den grad let og klart saa det minde mig stadig om H. Jerichaus billede som Svigerfader forærede Christiansborg Sagen fra Sardes i Lilleasien, hvor altsaa luften

maa have samme tone. - Carl har isinde at besøge Schliemann een af dagene. Hans huus kan vi see fra vore vinduer. Jeg er saa glad veed at han er kommen hjem, han har nemlig været i Egypten, og har nogen elsked Schliemann er det virkelig Carl. - Lykabettos ogsaa er et yndigt  bjerg ligger lige ved vort hotel, og vi har isinde at øve os paa bestigningen af det, inden vi vove os paa Parnassets top. I denne uge gjør vi nok et par smaa udflugter. Vistnok til Eleusis og Sunion, maaskee Ægina. Men alt kommer an paa hurtigheden af befordringen og naturligviis paa Veiret. - Idag er herrene hos ..enni ministeren og ...kufio, da det nok er nødvendigt at faae pass eller sligt inden vi rejse. Med hensyn til Røverne er alt hvad vi har hørt overmaade beroligende

og det siges at intet er mere behageligt end land befolkningen og deres Gjæstfrihed - Herrene har gjort visiter hos de forskjellige professorer paa Akademierne her og ogsaa fra dem er alt fuldstændigt godt. Milchhøfer han er nok ved Sunion, og Dørpfeld er ved Olympia. Carl kom hjem nu fra Trikuphis og Trikuphis havde været mageløs venlig, og sat et orlogsskib til vort raadighed til at gjøre turen til Ægina, Sunion og Epidaurus. Var det ikke mageløs venligt. Carl er nu færdig til at gaae til Kongen og skal over at hente de andre.--Du kan ikke tænke dig noget yndigere end de smaa blomster paa veien til Pentelicon igaaer. Der var masser af Anemoner men af de mest glimrende sender

jeg dig herved uagtet den er vistnok bleven en deel falmet inden den naar dig. Orchidéer og klokke hyacinther, smaa nydelige Iris, en rigdom og farve pragt som er ganske mageløs.! - Jeg tænker lidt paa lidt/tidt paa Eder allesammen i den hyggelige stue, her har jeg ingen at tale med naar Carl er paa farten og jeg tager nødig imod at nogen af de andre henter mig med sig, da jeg vil ikke genere nogen - Kongens Have er lige herved og jeg har været der en eftermiddag. Der kan nok blive rigtig smukt naar rose tiden er der, da ved lange aleer, er der roser som slynge sig op af andre hoie træer og naar det staar i et flor, maa det være pragtfuldt.Øvrige træer saa man ikke saa mange af som i Italien, men

jordbunden er sikkert ikke saa frugtbar som der. Nu maa du gjerne læse dette for de andre gamle, ifald De bryder sig om det. Hils Taga og Mr Pasteur, Mylenphorts haaber jeg at alt gaae bedre end da vi forlod. Hils alle og vær selv knust af Carl og din hengivne Ottilie Jacobsen
 
Hvorledes mit knæ er beven tosset veed jeg ikke. Jeg bruger ulden bind og massage, og haaber at det bliver godt inden de anstrengende dage komme. Tænk paa mig i næste uge .................... - hyggeligt at være omgivet af mandspersoner.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Athens
FA 4-001-0002
Rejsebrev, rejsebreve