J. C. Jacobsens arkiv

1883-04-08

Dokumentindhold

Chefen for det Kongelige Teater takker J. C. Jacobsen for de 13 buster, som han har skænket.

Transskription

Kjøbenhavn d. 8. April 1883
 
Efter at nu de 12 af Dem til det Kongelige Theater skjænkede Marmorbuster med tilhørende Piedestaler ere blevne opstillede i Tilskuerfoyeren og tilligemed en 13de endnu ikke offentlig udstillet Buste ere blevne afleverede til Theatret, beder jeg Dem modtage det Kongelige Theaters aller bedste Tak for denne store og smukke Gave, der i saa hoj en Grad bidrager til at give Foyeren et kunstnerisk Præg.
Jeg forbliver med udmærket Højagtelse
Deres meget ærbødige
Staun
 
Til
Hr. Kapitain, Dr. Phil. J. C. Jacobsen, 
Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Chefen for Det Kongelige Theater og Kapels brevpapir
København
CA diverse