J. C. Jacobsens arkiv

1826-06-10

Ophavsmand/nøgleperson

Overpræsidiet i København

Dokumentindhold

Christen Jacobsens borgerbrev

Transskription

Borgerbrev for Brygger Christen Jacobsen Nørkiær

Dateret Kjøbenhavns Raadstue, den 10. Juni 1826

Fakta

PDF
Stempelpapir
Dansk
København
CA 31959/7643
Borgerbrev, borger