J. C. Jacobsens arkiv

1900-12-24

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Laura forærer Helge den ring, som hun forærede J. C. Jacobsen, da de blev forlovet. Hun beder Helge passe godt på den.

Transskription

24/12 - 1900 [tilføjet med blyant]

Kjære Helge! Denne Ring som jeg her giver Dig, har Grandmama givet Din Grandpapa da vi bleve forlovede, og han har baaret den paa sin høire Haand i 50 Aar lige til sin Død.
Du maae holde den høit i Ære. Du maa være 18 Aar og et dygtigt Menneske inden Du bærer den. Thi saa vil den bringe Dig Lykke. Den Kirke som Du her seer er Thisted Kirke. Thisted er min Fødeby, Kirken laae ligeover min Faders store Kjøbmandsgaard, i Kirken er jeg døbt. Jeg kan sige, at denne Kirke og dtte Taarn har fra jeg var Barn som Du draget mig Gud nær. Gid Jesuskirken maa have den samme Indflydelse paa Dig. Gud velsigne Dig min kjære Helge. Din Grandmama Laura Jacobsen født Holst.
Gl. Carlsberg 24, XII

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
J. C. Jacobsen
CM 136/1984
ring