J. C. Jacobsens arkiv

1883-09-15

Dokumentindhold

Invitation til 'fuldendelsesfesten' på Carlsberg hvor J. C. Jacobsen vil fremvise sit færdige anlæg for en kreds af venner. Invitationen er skrevet af en sekretær og kun underskrevet af J. C. Jacobsen

Transskription

Efter at hele Anlægget af Carlsberg nu i alt Væsenligt er færdigt, vil det være mig særdeles kjært, idet jeg afslutter denne Virksomhed, at kunne forevise mit Værk for en Kreds af Venner, som have Interesse for Carlsberg og jeg tillader mig derfor at indbyde Dem til Tirsdag den 25de Septbr Kl. 2 for at tage Anlægget i Øjesyn og derefter at spise til Middag hos mig.
 
Din hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg 15/9 - 83
 
Hr Etatsraad J. Steenstrup

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Carlsbergfondets arkiv
Carlsberg, bryggeriindretning, bryggeriteknologi, industriel arkæologi, selskabsliv