J. C. Jacobsens arkiv

1883-03-20

Dokumentindhold

Om J. C. Jacobsens bidrag til udsmykningen af den ny udstillingsbygning og om gartnerens betænkeligheder ved at flytte de større planter.

Transskription

Carlsberg 20/3 - 83

Kjære Hr Etatsraad Meldahl

Jeg behøver ikke at sige Dem hvor ondt det gjorde mig - og flere med mig - at vi skulle undvære Deres Selskab i Søndags. Det beroliger mig imidlertid at høre at De nu har det bedre. Vær nu blot forsigtig!
Det vil naturligviis være mig meget kjært, dersom jeg kan bidrage til at udsmykke den nye Udstillingsbygning, men min Gartner har store Betænkeligheder ved at afgive og flytte de større Planter, som desuden for største delen staae i meget store Ballier, men lad Gartner Henriksen komme naar han vil, dog helst om Formiddagen før Kl. 12 for at jeg selv kan tale med ham.

Deres hengivne 
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Mæcenvirksomhed, helbred