J. C. Jacobsens arkiv

1878-06-25

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver til Worsaae om dækning af rejseudgifter for medlemmerne af bestyrelsen for Frederiksborg museet, og om fastsættelse af honorarer i øvrigt.

Transskription

Carlsberg d 25 Juni 1878
 
Herr Kammerherre Worsaae

I Anledning af Deres Ærede af 24 Juni skal jeg bemærke, at jeg har anset det for en Selvfølge at Bestyrelsen for Musæet maatte have Erstatning for deres Reiseudgifter, hvilket jeg nærmest har tænkt mig opført i Regnskabet blandt andre løbende Administrationsudgifter.-
Om der behøves at optages Noget i Statuterne angaaende Honorarer, staar ikke klart for mig, men henstilles til Overveielse og Forhandling med "rette Vedkommende", nemlig Carlsberg Fondets Direction, (som maaskee i Fremtiden bør have en vis Indflydelse paa slige, staaende Poster i Budgettet).

Deres ærbødige
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Carlsbergfondets arkiv.
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed