J. C. Jacobsens arkiv

1882-11-08

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

C. Nyrop

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen opfordrer C. Nyrop at skrive en bog om ølbrygningens historie. Han har selv af sin far fået en del oplysninger om brygning i 1700-tallet.

Transskription

Carlsberg 8 Novbr 1882

Hr. Cand C. Nyrop

Idet jeg bringer Dem min forbindtligste Tak for de oversendte Skrifter, benytter jeg denne Leilighed til at spørge Dem om De ikke har tænkt paa at skrive Bryggeriets Historie. Jeg har af min Fader i sin Tid faaet en tydelig og temmelig udførlig Skildring af Tilstanden i Forfaldsperioden i forrige Aarhundrede under Laugs og Lignings I... indtil 1805 saavelsom af Overgangen derfra til min Tid, hvilke Meddelelser jeg oftere har tænkt paa og ogsaa forsøgt at optegne i Sammenhæng, men jeg har ikke havt Tid til og faaer den heller ikke nu til at samle Materiale fra den ældre Tid, navnlig Chr 4des, hvorom der formentlig maa kunne faaes Oplysninger.


Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek
Carlsberg