J. C. Jacobsens arkiv

1871-05-23

Ophavsmand/nøgleperson

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Skudsmålsbog for Thomas Andersen

Transskription

Thomas Andersen har tjent mig som Bryggerkarl ved mit baiersk Bryggeri fra Novbr 1863 indtil han blev indkaldt til Krigstjeneste og efter at han blev permitteret indtil Dato og han har i denne sin Tjeneste ved Troskab og god Opførsel gjort sig værdig til min Anbefaling.

Carlsberg d 23 Mai 1871
J. C. Jacobsen 
Brygger

Fakta

PDF
Skudsmålsbog
Dansk
København
Carlsberg arkiv
Filantropi