J. C. Jacobsens arkiv

1877-07-25

Dokumentindhold

Barfoed skriver til Johannes Steenstrup om Rasmus Pedersens afgang som leder af Carlsberg Laboratoriums fysiologiske afdeling.

Transskription

Kjære Etatsraad!

Tak for Deres gode Tilbud om at komme herud, men saa stor Priis jeg end vilde sætte paa en Samtale med Dem om vedkommende Sag, saa var den dog paa den Maade for dyrt kjøbt. Jeg haaber at kunne imorgen sende Jacobsen og de andre Herrer Afskedsbegjæringen o.s.v.; Sagen vil jo da i god Tid kunne naae Kogsbølle; blot Panum ikke er fraværende! Thi er det Tilfældet, kan Sagen ikke afgjøres nu. Jeg vil af Hensyn til ham lade Sagen gaae fra Kogsb. til Dem, og haaber da, at De, hvis han er hjemme, beder ham at expedere Tilbagesendelsen til mig snarest muligt.
Seer De Jacobsen, da hils ham saa hjerteligt fra mig. Jeg kan ikke sige Dem, hvor ondt det Passerede har gjort mig - ogsaa for hans personlige Vedkommende; man kan snart ikke mere forstaae Menneskene. De glemme, for at svæve i Skyerne og høie Regioner, deres Pligter paa Jorden, i hvis Opfyldelse Velsignelsen dog først spire.
 
Deres hengivne
C Barfoed
 
Frederiksværk 25/7 77 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Frederiksværk
København
FA 02-015-00022
Carlsberg Laboratorium, Rasmus Pedersen, mæcenvirksomhed