J. C. Jacobsens arkiv

1876-01-24

Dokumentindhold

Elisabeth Jerichau Baumann takker J. C. Jacobsen for den hæder, han har vist hende.

Transskription

Højstærede Herr Capt Jacobsen
Herved tilstiller jeg Dem den Skrivelse som De saa velvilligen at have affattet for mig, og takker Dem tillige for den noble Maade og det store Sindelag med hvilket De ved disse Leiligheder har hædret mig.
Med hjertelig Hilsener til Deres kjære Frue fra os alle er jeg højagtelsesfuldt
Deres hengivne Elisabeth Jerichau

24de  Jenner
1876

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Elisabeth Jerichau Baumanns brevpapir
København
Carlsberg Arkiv. Familiearkivet