J. C. Jacobsens arkiv

1865-03-18

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Theodor Lind

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen bestiller kort over København hos sin ven boghandler Th. Lind. 

Transskription

Gode Ven !
 
Enten maa jeg eller Herr Schmeyer have været noget distrait forleden Dag, da jeg gjorde min Bestilling, thi af Kortet No. 4 over Kjøbenhavns Omegn har jeg for nogle Dage siden modtaget et Exemplar fra Dem. De 2 Nummere jeg altsaa vilde bestille vare No. 1 og 2.- Nu har jeg faaet No. 2 og 4, hvilket sidste jeg hermed remitterer og beder ombyttet med No. 1
d. 18/3. 65
 
Deres hengivne
Jacobsen
 
S. T Herr Boghandler Th. Lind
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek
Uddannelse