J. C. Jacobsens arkiv

1882-08-29

Dokumentindhold

Om vanskeligheden ved at få et møde i stand på grund af travlhed før udenlandsrejse.

Transskription

Carlsberg 29/8 -82
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl.
 
Jeg er naturligviis meget Begjærlig efter at høre hvad De har at sige mig, men jeg kan desværre ikke med Sikkerhed angive nogen Tid i de nærmeste Dage, da jeg kan være at træffe i Byen eller søge Dem dér, fordi jeg har usædvanlig travlt med at ordne en Mængde Forretninger før jeg paa Søndag reiser bort for en Uges Tid, men jeg kommer tilbage senest d 5te September og saa vil det endnu være god Tid til at tale om den omhandlede Sag, der endnu vil tage nogen Tid før den er afsluttet.Det er muligt at jeg kunde komme til Dem paa Charlottenborg paa Fredag kl 3-4, men jeg tør ikke love det og De maa derfor ikke vente paa mig. Jeg skal i Morgen sende Ordre til Kontoiret i Brolæggerstræde om at udbetale Deres Quittering paa 50 Kr.
 
Deres hengivne og forbundne
 
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Forretningsliv, rejse