J. C. Jacobsens arkiv

1871-09-14

Dokumentindhold

Om et møde hvor planerne for væksthusene i Botanisk Have skal fremlægges.

Transskription

Kjære Ven!
 
Da din Paategning ikke findes paa min Indbydelsesskrivelse til Mødet imorgen, antager jeg at Du har paategnet Konvoluten med Adresserne, der var bleven ombyttet med en Anden.
For Sikkerheds Skyld meddeler jeg dig dog hermed, at Mødet hvori Væxthuusplanerne blive fremlagte og Indstillingen til Ministeriet bliver discuteret, afholdes imorgen Fredag Kl 1½ i Botanisk Have.
 
Din hengivne
Jacobsen
 
d 14/9 71.
 
Herr Etatsraad Steenstrup

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek
Botanisk Have, mæcenvirksomhed