J. C. Jacobsens arkiv

1883-06-20

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

H. F. Hansen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen beklager, at han ikke kan hjælpe hr. Hansen i et spørgsmål om Sønderjylland.

Transskription

Carlsberg d 20 Juni 83

Hr Lærer H. F. Hansen 
Høiethorstrup

I Anledning af Deres ærede Skrivelse af 13 d. d. M maa jeg meddele at jeg ikke kjender en saadan Forening som den de omtaler og om hvis Tilværelse jeg derfor tvivler. Jeg maa saaledes beklage at jeg ikke er istand til at virke for Dem i den Retning. Iøvrigt føler jeg Trang til at udtale den Overbeviisning at Danskhedens Sag taber ved at dansk sindede Mænd udvandre fra Slesvig og at disse burde bringe det unægteligt tunge Offer at underkaste sig de nuværende pinlige Forhold - saalænge de varer, men jeg føler godt, at dette er lettere sagt end gjort. Jeg troer dog at jeg kunde gjøre det.
 
Med særdeles Agtelse
J. C. Jacobsen
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Høiethorstrup
CA æske 31959
Sønderjylland, danskhed