J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 1017

1845

J. C. Jacobsen, J. C. Jacobsen

Oversigt over udgifterne til baierskølbryggeriet med lagerkælderen anlagt i volden i 1845

1846

J. C. Jacobsen

Daguereotypi af J. C. Jacobsen 1846 

1846-02-28

J. C. Jacobsen, Overpræsidiet i København

J. C. Jacobsens borgerbrev.

1846-03-09

Overpræsidiet i København, Overpræsidiet i København

Overpræsidiets tilladelse til J. C. Jacobsen til at drive bryggeri.

1846-07-24

J. C. Jacobsen

Christian VIII

J. C. Jacobsens første ansøgning om tilladelse til at opføre og drive et bryggeri i København med tilhørende lagerkælde…

1846-09-14

Kjøbenhavns Borgerrepræsentation

J. C. Jacobsen

Københavns Borgerrepræsentations indstilling til Magistraten om at give J. C. Jacobsen den ansøgte tilladelse til at an…

1846-10-13

Det Kongelige Cancellie

J. C. Jacobsen

Tilladelse fra Det Kongelige Cancellie til at anlægge og drive bryggeri i København

1846-10-18

Christian VIII

J. C. Jacobsen

Kopi af tilladelsen fra Christian VIII til at opføre og drive bryggeri.

1847-1854

J. C. Jacobsen

4 arkitekturtegninger med J. C. Jacobsens påtegninger.

1847

J. C. Jacobsen

Grundplan af Gl. Carlsberg. J. C. Jacobsen har skrevet 'Stillings Tegning' på den.

1847

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens egen tegning af den første lagerkælder med påtegning.

1847

J. C. Jacobsen

Gl. Carlsberg. Snit og opstalt med J. C. Jacobsens påtegninger.

1847-02-13

J. C. Jacobsen

Tilladelse til J. C. Jacobsen til at opføre et bryggeri. Offentliggjort i Collegial-Tidende.

1847-06-22

J. C. Jacobsen

P. W. Jensen

J. C. Jacobsens bestilling af diverse kobberkedler til Carlsberg. 

1847-12-03

J. C. Jacobsen

Den Kongelige Toldinspektion i Kjøbenhavn

J. C. Jacobsen ansøger toldmyndighederne om at blive fritaget for tidskrævende toldbehandling af hensyn til øllets hold…

1850

Laura Jacobsen

Fotografi af Laura Jacobsen ca. 1850

1850

J. C. Jacobsen

Fotografi J. C. Jacobsen ca. 1850

1850

J. C. Jacobsen

Fotografi af J. C. Jacobsen ca. 1850

1850-04-26

J. C. Jacobsen

Frants Djørup

J. C. Jacobsen skriver udførligt om krigen i Slesvig-Holsten og tilbyder Frants Djørup at låne penge til den italiensre…

1852-08-02

Frederik VII

J. C. Jacobsen

Kong Frederik VII's bevilling af J. C. Jacobsens afsked som kaptajn.