J. C. Jacobsens arkiv

1870-09-23

Dokumentindhold

Ansøgning om byggetilladelse.

Transskription

Hermed fremsendes Tegning in duplo med Situationsplan over en Staldbygning, som agtes opført ved den østlige Ende af Lodden No 20 G i en Afstand af 3 Alen fra Nabogrunden. Bygningen bliver af Grundmuur med Jernbjelker og hvælvet Loft. Taget belægges med Asphaltfilt.- Arbeidet agtes paabegyndt i næste Uge.

Carlsberg d 23 Septbr 1870
ved Valby

J. C. Jacobsen
Brygger

Til Bygningsinspecteuren for Frederiksberg District

Verte

Det Ansøgte indrømmes under Iagttagelse af Bygningslovens Forskrifter.
Frederiksberg Bygningsinspectorat, den 28de September 1870
Ferd: Jensen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Frederiksberg
CA æske 0000075101
Carlsberg, Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi