J. C. Jacobsens arkiv

1883-09-24

Dokumentindhold

Ansøgning om tilladelse til at opføre et portnerhus og et tårn (Stjerneporten). Skrevet på vegne af J. C. Jacobsen 

Transskription

24-9-1883

Undertegnede ansøger herved den ærede Bygningskommission om Tilladelse til paa min Grund Matr No 19 c, Hvidovre Sogn at maatte opføre det paa medfølgende Tegning viste 1 Etages Portnerhus med vedliggende Taarn samt Indkjørselsport.Portnerhus, Taarn og Hegnsmuur mures af Faxe Kalksten. Indkjørselsportens Piller ere af Granit. Taget over Portnerhuset dækkes med Tagpap.

Ærbødigst J. C. Jacobsen/F. Thomsen

Til
Bygningsinspecteuren for Frederiksberg District

verte

Det Ansøgte indrømmesnder Iagttagelse af Byggelovens Forskrifter

Frederiksberg Bygningsinspektorat den 15de Oktober 1883.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
Frederiksberg
CS 31959/7643
Carlsberg