J. C. Jacobsens arkiv

1876-05-15

Dokumentindhold

Ansøgning fra J. C. Jacobsen om tilladelse til at opføre et kornmagasin og en staldbygning på Carlsberg.

Transskription

Til Bygningsinspecteuren i Frederiksberg District

I Forbindelse med det nordre Byggeri paa min Eiendom Carlsberg agter jeg at opføre følgende Bygninger i Overensstemmelse med hoslagte Tegninger.
A.  Et Kornmagazin i Fortsættelse af ældre Malthuus. Det opføres af Grundmuur med Bjelker og Dragere af I-jern (tegning), hvilende paa muurede Piller i Kjelderen og i de andre Etager paa Jernsøiler. Tagværkets Spær og Lægter  blive af Jern og Dækninger af galvaniserede Jerplader.Hver Drager bestaar af 2 Stg I Jernbjelker af 235/95 m/m. Bjelkerne i alle Etager ligeledes af 235/95 m/m Jern.Søilernes Dimensioner er angivet paa hoslagte Tegning. Spærene blive deels af 160/48, deels af 140/47 m/m I-Jern [tegning]
__________________
B.  En Stald i Fortsættelse af den ældre Staldbygning.Den bygges af Grundmuur med Loft af mindre Hvælvinger mellem I_Jerns Bjelker af 180/55 m/m. 
Dragerne ere af 160/80 m/m Jern, støttede af Jernsøiler mellem hvert Spiltog.
Taget construeres af Træ og agtes dækket, ligesom den ældre Staldbygning, med Asphalt - Pap.-

Ærbødigst
J. C. Jacobsen

Carlsberg d 15 Mai 1876

verte

Approberes til Opførelse under Betingelse af1. at Stalden brolægges med et for Urinen uigjennemtrængeligt Materiale.2. at Justitsministeriets Tilladelse erhverves til at dække Staldbygningen med Tagpap; og3. at Bygningslovens Forskrifter iøvrigt nøje overholdes.-
Frederiksberg Bygningsdirektorat d 9 Juni 1876.
H Drewsen
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Frederiksberg
CA 0000075101
Carlsberg, Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi