J. C. Jacobsens arkiv

Øvrige dokumenter
Christian IX

Søgeresultater: 2

Grid List

1874-06-12

Christian IX

J. C. Jacobsens udnævnelse til Dannebrogsmand.

1878-04-05

Christian IX

Christian IX's reskript om oprettelsen af et nationalhistorisk Museum paa Frederiksborg. Publiceret i "Aktstykker vedrø…